Záruka a vrátenie

Všetok tovar platí pre záručný servis deklarovaný výrobcom.

 • Podľa smernice EÚ 1999/44 / ES musia krajiny EÚ poskytovať záruku v trvaní najmenej 24 mesiacov.
 • Pre opravu produktu musí mať klient doklad o kúpe alebo vyplnenú záruku.
 • Ak je položka pokazené pred koncom obdobia uvedeného v záruke, budú záručné opravy vykonané zadarmo.

Záručná obl igácie sa nevzťahujú na :

 • zdroje rozbitého svetla;
 • ak produkt nebol použitý na určený účel (komerčné alebo priemyselné účely alebo v súlade s požiadavkami uvedenými v návode na obsluhu) ;
 • bola vykonaná akákoľvek nezávislá oprava poškodených plomb, alebo ak existujú náznaky pokusov o demontáž produktu;
 • ak existujú náznaky poškodenia mechanického krytu alebo iných častí;
 • výrobok bol nesprávne pripojený k zdroju napájania alebo poškodený z dôvodu nadmerného pulzného napájania vysokým napätím pre elektroinštalačné práce v rozvodniach a distribučných zariadeniach atď .;
 • výrobok bol poškodený búrkami, požiarom, voda alebo iné katastrofy, agresívne materiály, kvapaliny atď .;
 • záruka neplatí pre príslušenstvo, diely a zostavy produktu, ktorých doba explotácie je obmedzená.

Balenie

Všetkým klientom sa odporúča, aby si pôvodné balenie ponechali starnutie tovaru pre prípad, že potrebujete záručný servis, pretože to tvrdia niektorí výrobcovia. Neodstraňujte z položiek výrobkov sériové číslo ani žiadne ďalšie relevantné informácie potrebné na identifikáciu tovaru.

Vrátenie položiek

Ak produktový produkt nevyžaduje potreby klienta, je možné vrátiť položka predajcovi do 14 kalendárnych dní od prijatia.

Produkt musí byť vrátený nepoužitý a v originálnom balení, s výnimkou priehľadného vákuového balenia.

& nbsp; Všetky výrobné štítky vrátane sériového čísla by mali byť na výrobku a / alebo obal.

Ak kupujúci kúpil neprimeranú kvalitu nepotravinárskeho tovaru, ktorého nedostatky neboli prediskutované s predávajúcim, má právo požadovať od predajcu túto možnosť:

 • nahradiť nevhodnú kvalitu produktu zodpovedajúcou quality product;
 • na zníženie ceny;
 • v primeranom čase na odstránenie skratu preprava tovaru bez chýb pri platbe;
 • nahradiť náklady na odstránenie vád produktu, ak kupujúci odstránil nedostatky sám alebo pomocou tretej časti po uplynutí primeranej lehoty, v ktorej predávajúci chyby neodstránil;
 • na ukončenie kúpnej zmluvy a vyžiadanie návratnosť za zaplatenú položku.

Položky budú nahradené alebo vrátené zákazníkovi v mieste nákupu. Kupujúci musí predložiť predávajúcemu písomnú žiadosť s informáciou o nedostatku tovaru. K žiadosti musí byť priložený pokladničný doklad alebo pokladničný doklad alebo iný predaj tovaru od predajcu potvrdzujúci doklad a doklad o predaji (ak je pri položke predaná záruka kvality).

Ak sa kupujúcemu nepáči tvar, veľkosť, farba, vzoru položky, ktorá má právo, do štrnástich dní od dátumu predaja nepotravinárskeho tovaru, ak predávajúci neurčil dlhšiu dobu, nahradiť tovar podobným výrobkom.

Ak predajca nie je schopný zmeniť položku na vhodnú, kupujúci má právo v lehote na vrátenie produktu predajcovi a vrátenie peňazí zaň zaplatených.